پاییز در باغ شاهزاده ماهان

شنبه, آذر 14, 1394 - 13:52 توسط تحریریه بادبادک

باغ شاهزاده ماهان توسط عبدالحمید میرزا ناصر الدوله فرمانفرما در دورهٔ قاجار احداث گردید.
باغ شاهزاده ماهان با وجود همه كیفیت‌های طبیعی و مصنوع خود به خاطر دگرگونی شرایط سیاسی و اجتماعی دوران برای مدت طولانی خارج از سكنه و متروکه ماند و دچار آسیب‌های فراوانی شد. خرابیهای وارد شد، كلیه قسمت های باغ را شامل می‌شود. ویرانیها شامل بناهای اصلی و همچنین محوطه باغ بوده است.
باغ‌سازی و عناصر شكل دهنده باغ نیز (مانند آبراهه‌ها، استخرها، پیاده ‌روها و بالأخره طبیعت گیاهی باغ، نظیر درختان، كرتها و بسترهای گل‌كاری) از این گزند در امان نبوده‌اند. 
باغ شاهزاده یك بار در سال ۱۳۳۷ و بار دیگر پس از زلزله سال ۱۳۶۰ كه در آن آسیب هایی دید، مرمت شد. سپس به وسیله اداره فرهنگ و هنر خریداری شده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
 


 


 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید