بالاشهر واقعی تهران کجاست؟ دقیقا کجاست؟

دوشنبه, دى 21, 1394 - 06:51 توسط تحریریه بادبادک

یک پژوهش در نشریه انجمن علمی اقتصاد شهری چاپ شده است که نشان می‌دهد نه خیابان فرشته که مرکز تهران توسعه‌یافته‌ترین نقطه آن است.

بر اساس این تحقیق، شکاف‌های عمیق مربوط به توسعه‌یافتگی در تهران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که جدای جغرافیا، آن را به محلات خوب و بد از نظر توسعه تقسیم‌بندی کرده‌اند.

بر اساس این تحقیق، ۱۰ شاخص مربوط به اشتعال، بیکاری و تراکم نسبی جمعیت مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن، موضوعاتی مثل خدمات اجتماعی هم در نظر گرفته شد.

محققان با بررسی ۲۲ شاخص به ارزیابی میزان توسعه یافتگی در مناطق مختلف شهر پرداخته اند. ۱۰ شاخص اول که مربوط به اشتغال، بیکاری و نیز تراکم نسبی جمعیت است، شاخص اقتصادی نامگذاری شده است. از این جهت، ۴ منطقه تهران یعنی ۱، ۶، ۳ و ۷ مناطقی هستند که فراتوسعه ای ارزیابی می شوند و بهترین شاخص را دارا هستند و منطقه 17، یک منطقه محروم است.

9 شاخص دیگر هم هستند که شامل تعداد مراکز درمانی، ایستگاه های آتش نشانی، مراکز آموزشی، پارک و میادین میوه و تره بار می شوند و عامل کالبدی یا فضایی توسعه را تشکیل می دهند. طبق این شاخص، فقط منطقه ۶ تهران است که در قسمت فرا توسعه قرار می گیرد و بهترین وضعیت را دارد و در مقابل ۷ منطقه تهران از جمله منطقه ۴ که وسیع ترین و پرجمعیت ترین منطقه شهر هم بود به عنوان یک منطقه محروم ارزیابی می شود.

در بخش عوامل اجتماعی که شامل سواد، میزان طلاق، وجود مراکز خدمات اجتماعی و نیز میزان جرایم است نیز منطقه ۶ بهترین وضعیت را دارد و در بخش فراتوسعه قرار گرفته است اما همه مناطق ۱۴ تا ۱۹ تهران، غیر از منطقه ۱۶، در بخش مناطق محروم ارزیابی شده اند و اما در عامل چهارم که عامل فرهنگی و تفریحی است و شامل تعداد کتابخانه، ایستگاه ورزش، خدمات رفاهی و مراکز مذهبی و فرهنگی می شود، مناطق ۱ تا ۶ تهران و منطقه ۱۵ در بخش فراتوسعه قرار دارند و منطقه ۱۲ تهران جزو مناطق محروم ارزیابی می شود.

به این ترتیب اگر قرار باشد که همه عوامل را با هم تلفیق کنیم باید بگوییم که صرفا منطقه ۶ تهران در ردیف مناطق برخوردار یا توسعه یافته تهران قرار می گیرد. بعد از این منطقه، مناطق ۱، ۳، ۲ و ۷ تهران جزو مناطق نیمه برخوردار هستند و در پایین جدول هم سه منطقه ۱۷، ۹ و ۱۹ به عنوان محروم ترین مناطق تهران شناسایی شده اند.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید