سبک زندگی

از اضافه وزنتان ناراضی هستید و هربار که خودتان را توی آیینه می بینید به خودتان قول می‌دهید که این‌بار کم‌تر غذا بخورید و یا مثلا از امشب دیگر شام نخورید؟ اما یک ساعت بعد گرسنگی چنان به سراغتان می‌آید که از هرچه تصمیم گرفتید پشیمانتان می‌کند؟

31 شهريور
مطلب