سبک زندگی

زمانی که برای خریدن فرش می‌روید چیزهای مهمی هست که باید به آن‌ها توجه کنید. پیش از خریدن فرش ابتدا باید ابعاد دقیق خانه را داشته باشید و باید بدانید چه طرح و رنگ فرشی را دوست دارید داشته باشید. 

29 شهريور
مطلب