سبک زندگی

عجیب است که داروی ضد افسردگی می‌خوریم ولی در همان ابتدای کار وضع خراب‌تر می‌شود. حس بدتر قرص‌های افسردگی، تبدیل به یک رمز و راز پیچیده شده که پژوهشگران دانشگاهی در آلمان را بر آن داشته این موضوع را بررسی کنند.

8 دى
خبر