سبک زندگی

بچه‌ها، این مخلوقات بی‌آلایش و دوست داشتنی، از زمانی که پا به جهان هستی می‌گذارند نیازمند توجه و آموزش هستند. 
تمامی اجزا زندگی برایشان تجربه زندگی تازه است و فراهم کردن لوازم و احتیاجات آن‌ها در جهت آموزش زندگی از اوجب واجبات است.

27 شهريور
مطلب