سبک زندگیفرهنگی

معاون دادستان مشهد اعلام کرده است با این‌که پیش از این اقدامات پیشگیرانه در مورد این افراد صورت گرفت و به آن‌ها تذکرات لازم داده شد اما آن‌ها توجه نکرده و حتی لجاجت کردند.

 قاضی حسن حیدری در رابطه با این موضوع گفت:

16 شهريور
خبر