سبک زندگی

بسیار متداول است که استرس، بسیاری از ما را  در زمان های متداول با وادار کردن  به تجربه علایم فیزیکی و روانی، تحت فشار می‌گذارد. زمانیکه رایج ترین علل استرس شامل درگیری‌های شغلی، مالی، سلامت، روابط انسانی و تغذیه نامناسب میشود، تعجبی ندارد که ما ناتوان می‌شویم.

3 مرداد
مطلب