سبک زندگیسرگرمی

پوکمون Pokémon یک بازی نینتدو بود که در سال ۱۹۹۰ پا به عرضه ظهور گذاشت.
در دنیای پوکمون مربیانی به سرتاسر دنیا سفر می کردند تا هیولاهایی را که Pokémon نامیده می‌شدند بگیرند و از آن‌ها برای جنگ با یکدیگر استفاده کنند.

26 تير
مطلب