سبک زندگی

دکتر اسماعیلی با بیان اینکه مصرف فراورده‌های آرایشی در کشورهای در حال توسعه فزونی یافته است و نمی‌توان این مسئله را به‌طور کلی منکر شد، افزود: موضوعی که به اشتباه در رسانه‌های مختلف تکرار می‌شود، رکوردداری ایران در مصرف فراورده‌های آرایشی است و همان‌گونه که بارها و بارها نیز اعلام کرده‌ایم به دلی

16 شهريور
خبر
سبک زندگی

میدانیم که ایران در رتبه‌بندی استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی در جهان یکی ازبزرگ‌ترین بازارهای مصرف در کنار عربستان سعودی است. اما مشکل اینجاست که تولیدکنندگان این لوازم آرایشی معمولا کارخانه‌های خارجی هستند که در رقابتی با تولیدکنندگان ایرانی، وارد کشور می‌شوند.

23 تير
خبر