سبک زندگی

از ریزدانه‌های سفید روی شانه‌هایتان خسته شده‌اید؟ هربار با این‌که در حمام بارها به پوست سرتان شامپو می‌زنید باز هم همین‌که موهایتان خشک می‌شوند سرتان پر است از پوسته‌های سفید؟

26 خرداد
مطلب