سبک زندگی

اگر استرس تامین معاش دارید، ۹۵ درصد ایرانی‌ها مثل شما هستند

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی گفته است که ۹۵ درصد ایرانیان استرس دارند که برای امرار معاش خود پول نداشته باشد. او گفته این موضوع به خودی خود به بروز بسیاری از مسائل دیگر می‌انجامد. 

29 ارديبهشت
خبر