سبک زندگی

موهای نازک و ضعیف سر، می‌توانند از زیبایی شما کم کند و حتی تصور آدم‌ها را نسبت به قیافه شما در هم بریزد. چرا؟ چون این موها ظاهر شما را به هم می‌ریزند. پوست سرتان دیده می‌شود، هیچ فرم و حالتی نمی‌گیرند و هر بار برای درست کردنشان درگیر هستید.

26 ارديبهشت
مطلب