سبک زندگی

روزنامه کیهان نوشت: در مراسمی که برای سالگرد تولد نویسنده درباری، «محمود دولت آبادی» برگزار شد، وی گفت: «... متاسفانه جامعه ما دشمن‌خو شده است...»

17 مرداد
خبر
فرهنگیهنری

مانی حقیقی، کارگردانی که دو فیلم همزمان روی پرده دارد، در پاسخ به این که چرا خبرنگاران را در یک پست فیس‌بوکی، «دوزاری» نامیده است گفت برای حرفم دو دلیل دارم. 

25 ارديبهشت
خبر