سبک زندگیفرهنگی

در خبرهای امروز آمده است که برکناری رئیس سازمان صدا وسیما محمد سرافراز قطعی شده و قرار است شخص جدیدی به عنوان رئیس جدید رسانه ملی انتصاب شود.

19 ارديبهشت
خبر