سبک زندگی

25 کاربرد شگفتانگیز کاغذ صافی قهوه

1.    پوشاندن کاسه و بشقابها هنگام پخت و پز با مایکروویو. کاغذ صافی قهوه پوشش بیسار عالی است.

3 آذر
مطلب
تکنولوژیسبک زندگی

برای مایی که این روزها سرشار از ایده‌ هستیم، اما امکانات مالی کافی نداریم. می‌خواهیم به کارهای نبوغ ‌آمیزمان برسیم، نیاز به تمرکز داریم و دفتر و دستکی نداریم بهترین کار شال و کلاه کردن و رفتن به نزدیک‌ترین کافه است. 

19 آبان
مطلب