سبک زندگیسرگرمی
عاقبت پدرم بعد از ماه ها اقامت در تبريز، با زن عقدی خويش به تهران باز می‌گردد .
بعد از ورود به خانه ، خطاب به طلعت خانم با صدای نيمه بلند می‌گويد : طلعت ... طلعت كجايي ...؟ سلام آقا ..خوش آمديد ... برو طبقه دوم .... يكي از اطاق ها را آماده كن .
11 ارديبهشت
مطلب