سبک زندگیورزشی

خداداد عزیزی، گفته است افسوس می‌خورد که تیم عربستان در گروه ما قرار نگرفت تا «با یک پس‌گردنی محکم، جواب دلنشینی به قارقارهای آل سعود بدهیم.»

25 فروردين
خبر