سبک زندگیفرهنگی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفته است افزایش حقوق کارکنان دولت با مصوبه هیات وزیران است و بنابراین عقب افتادن آن تا خردادماه ۹۵ درست نیست.

18 فروردين
خبر