سبک زندگیسرگرمی

تغییرات چهره، کار دست این آرایشگر حرفه‌ای روس باعث می‌شود شما بارها و بارها تعجب کنید.

دیروز صفحه اینستاگرام گوار آوتیسیان دست به دست در اینترنت چرخیده است و چشم بسیاری را به تصاویر متفاوتی از چهره‌‌ها خیره نگه داشته.

16 فروردين
مطلب