سبک زندگیسرگرمی

همه ما در سال‌های جوانی و نوجوانی شیفته یکی ازاین هنرپیشه‌های محبوب سینما بوده‌ایم. چه زمانی که در فیلمی مثل عروس بازی کرده باشند و چه زمانی در سریال‌های جنجالی آن روزها مثل در پناه تو.

20 اسفند
مطلب