سبک زندگیسرگرمی

یک مجله انگلیسی به نام کینفولک، ویژه‌نامه‌ای درباره استرس و اضطراب منتشر کرده که آرون تیلِی عکاس و کایل بین کارگردان سعی کرده‌اند از آن‌چیزی که به خوانندگان مجله‌شان اضطراب می‌دهد عکاسی کنند.

15 اسفند
مطلب