سبک زندگی
اگر بگوییم کمتر کسی است که خود و یا حداقل یکی از اطرافیان و نزدیکانش از ریزش موی سر رنج نبرده باشد، سخنی به گزاف نگفته ایم. کما این که بارها با نگرانی ناشی از مشاهده موهای ریخته شده در شرایط روحی و جسمی نامناسب روبه رو بوده ایم.
 
12 اسفند
مطلب