زیور آلات
سبک زندگیهنری

سوزان مک‌لری طراح جواهرات و البته یک هنرمند، این زیورآلات زنده را طراحی کرده است. 

این گیاهان تر و تازه کوچک که با دقت انتخاب شده‌اند جانشین الماس‌ها و زمرد‌ها رو دست و گردن شما می‌شوند.

4 اسفند
مطلب