سبک زندگیفرهنگی

جایی در ارتفاع ۳۰۰۰ متری از سطح دریا، پیست اسکی دربند سر در ارتفاعات البرز در سایه کوه دماوند، برای گذراندن تعطیلات آخر هفته در روزهای زمستانی، با فاصله حدودا یک ساعته از پایتخت.
این‌جا پیست اسکی دربندسر، میزبان تفریحات زمستانی جوانان است.

3 اسفند
مطلب