فرهنگیهنری

مانی حقیقی، کارگردانی که دو فیلم همزمان روی پرده دارد، در پاسخ به این که چرا خبرنگاران را در یک پست فیس‌بوکی، «دوزاری» نامیده است گفت برای حرفم دو دلیل دارم. 

25 ارديبهشت
خبر
سبک زندگیهنری

صادق زیبا کلام که تازگی‌ها در آخرین فیلم مانی حقیقی نقش‌آفرینی کرده است در یادداشتی در رابطه با این فیلم گفته که از بازی در آن عذاب وجدان دارد.

25 بهمن
خبر