سبک زندگیهنری

صادق زیبا کلام که تازگی‌ها در آخرین فیلم مانی حقیقی نقش‌آفرینی کرده است در یادداشتی در رابطه با این فیلم گفته که از بازی در آن عذاب وجدان دارد.

25 بهمن
خبر