سبک زندگی

اگر شما هم برای تابستان یک جفت از این کفش‌های زیبای کتانی خریده‌اید شاید برایتان سخت باشد تا لباسی مناسب با این کفش‌ها را جفت و جور کنید.

22 ارديبهشت
مطلب
این لی
سبک زندگیسرگرمی

اشتباه اول:
خط لب بسیار تیره.
اولین انتخاب اشتباهی است که در آرایش لب رخ می‌دهد، خط لبی با رنگی هم‌خوان با رنگ رژلبی که می‌زنید انتخاب کنید.

24 بهمن
مطلب