سبک زندگیسرگرمی

پوریا پورسرخ ده سال است که پا به عرصه بازیگری گذاشته و این روزها هم با بازی در سریال کیمیا بر سر زبان‌هاست. او با سریال وفا پا به عرصه بازیگری گذاشت.

17 بهمن
مطلب