سبک زندگی

اگر یک آرایشگر زبردست بشناسید که بتواند تابلوهای نقاشی را روی موهای شما پیاده کند، موهایتان را به دستش نمی‌سپارید؟

12 بهمن
مطلب