سبک زندگی

اگر شما هم به کمردرد دچارید و نمی‌دانید چرا به این درد مبتلا شده اید در مرحله اول بهتر است کفشی که می‌پوشید را عوض کنید.
کمردردهای ناگهانی می‌توانند از پاها شروع شوند و منشا اصلیشان کفشی که استفاده می‌کنید باشد.

8 مرداد
مطلب