سرگرمیهنری

امروز خبر رسید که فروزان، درگذشته است. او یکی از پایه‌های فیلم‌فارسی بود که عده‌ای مبتذل و عده‌ای آبگوشتی می‌خواندند. فروزان، کار خود را با دوبله از دهه چهل آغاز کرد و به ندرت در فیلم‌هایی مثل دایره مینا بازی کرد، مابقی کارنامه‌اش را فیلم‌های کاباره‌ای تشکیل می‌داد.

5 بهمن
خبر