سبک زندگیفرهنگی

این کتاب‌خانه همه‌جانبه به شما اجازه می‌دهد تا توسط کتاب‌های مورد علاقه‌تان احاطه شوید.
طراح فرانسوی گیلِس بِلی یک اتاق را در درون اتاق طراحی کرده است تا به این وسیله هر کسی بتواند خلوت‌گاه کتاب‌خانه‌ای خودش را داشته باشد.

4 بهمن
مطلب