سبک زندگی

قرار است کار سختی انجام دهید و نیاز به تمرکز زیاد دارد؟ با کوچک‌ترین صدا و حرکتی حواستان از کار پرت می‌شود؟ یک‌هو توی عالم ایده‌ها و تصوراتتان غرق می‌شوید؟ نگران نباشید همه این‌ها به خاطر این است که باهوش‌ترید.

4 بهمن
مطلب