سبک زندگیسرگرمیفرهنگی

یک طراح و تصویرساز فشن از ارمنستان، به نام ادگار آرتیس، از تکه‌های کاغذ و روزمره‌ترین وسائل استفاده کرده تا لباس‌های زیبایی را به تن مدل‌ بریده‌اش از کاغذ کند. 

25 دى
مطلب