سبک زندگی

خیلی از افراد بر این باورند که سرطان کاملا ریشه ژنتیکی دارد و غیرقابل اجتناب است، اما این درست نیست. براساس تحقیقات جامعه تحقیقات سرطان آمریکا، عادات سالم می‌تواند از حدود نیمی از سرطانهای مرگبار جلوگیری کند.

3 آذر
مطلب