سبک زندگیسرگرمی

سال ۲۰۱۵ تمام شد با همه خبرهای بدی که از رسانه‌های تمام دنیا اعلام شد. اخبار جنگ و قحطی، قتل عام و فقر. اما اتفاقات خوب زیادی هم در این سال افتادند که در هرگوشه دنیا آدم‌هایی هستند که هر روز تلاش می کنند تا دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن کنند.

15 دى
مطلب