شبِ گرگ
فرهنگی

عاليه عطايي، متولد۱۳۶۰ زاهدان. نمایشنامه‌نویس، داستان‌نویس و فارغ التحصیل ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر است.

11 دى
مطلب