سبک زندگیسرگرمی

یک نظرسنجی درباره تماشای تلویزیون در ایران می‌گوید که ۶۴ درصد مردم ایران، یا اصلا تلویزیون ایران را نمی‌بینند و یا کمتر از یک ساعت پای آن می‌نشینند. 

25 آذر
خبر