سرگرمیهنری

انتقادهای زیادی پس از پخش گفتگوی رضا رشیدپور با سحر قریشی، این ستاره بازیگری را نشانه گرفت. برخی او را از نظر سینمایی بی‌سواد دانستند و برخی دیگر، به خاطر ابراز احساسات او درباره رئیس جمهور پیشین، او را شایسته انتقاد دانستند.

23 آذر
خبر