سبک زندگی

افغانستان آسیب دیده از جنگ‌های متوالی حالا دارد روزهای خوبی را پشت سر می‌گذارد. روزهایی برای رسیدن به آرامش و دیدن زندگی زیباتر. 
خانه‌ی مد « لمن » این روزها تلاشش را می‌کند تا افغان‌ها را به سمت خوش پوش شدن هدایت کند. 
«لمن» در زبان پشتو به معنای دامن است.

18 آذر
مطلب