سبک زندگی

نشانه هایی که می گوید ممكن است در آينده چاق شويد و بايد بيشتر مراقب تناسب اندامتان باشيد.

18 مرداد
مطلب
سبک زندگی

مطالعات به تازگی نشان داده‌اند که بعضی باکتری‌ها می‌توانند چاقی را از بدن افراد چاق به افراد لاغر منتقل کنند.

17 خرداد
مطلب
اضافه وزن
سبک زندگی

اگر شما هم درگیر اضافه وزن و چاقی هستید، هیچ احساس تنهایی نکنید آمارها نشان می‌دهد غیر از شما ۲۴ میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه نفر دیگرهم با این مسئله درگیرند.

17 آذر
مطلب