تکنولوژیسبک زندگی

نرم‌افزار واتس‌اپ که خود را با وجود تلگرام آسیب‌پذیر احساس کرده است، تمام لینک‌های مرتبط با تلگرام را مسدود کرد.

15 آذر
خبر