سرگرمی

حکایت گلنار، جعفر و تپلی‌تنبلی و خاله قورباغه را یادتان است؟ اگر سن شما به تماشای سینما در دهه ۶۰ قد نمی‌دهد، از یکی از اطرافیان خود بپرسید.

15 آذر
خبر