سبک زندگی

 یکم دسامبر برابر با دهم آذر ماه، روز جهانی ایدز است. همه ساله در نقاط مختلف جهان در این روز کارزارهایی برای مبارزه با این بیماری خطرناک و تبلیغ رابطه جنسی سالم برگزار می شود.

9 آذر
مطلب
سبک زندگی

از سال ۱۹۸۸ میلادی به منظور افزایش بودجه و افزایش آگاهی و مبارزه با تبعیض‌ها، اول دسامبر هر سال روز جهانی ایدز نامیده شده است. 
بیماری ایدز بیماری نقص ایمنی سیستم بدن است که در آن قدرت دفاع بدن در برابر بیماری‌ها و عفونت‌ها کم می‌کند.

10 آذر
مطلب