سبک زندگیفرهنگی

جایی در ارتفاع ۳۰۰۰ متری از سطح دریا، پیست اسکی دربند سر در ارتفاعات البرز در سایه کوه دماوند، برای گذراندن تعطیلات آخر هفته در روزهای زمستانی، با فاصله حدودا یک ساعته از پایتخت.
این‌جا پیست اسکی دربندسر، میزبان تفریحات زمستانی جوانان است.

3 اسفند
مطلب
سبک زندگی

اگر فکر می‌کنید اسکی کردن مختص تهرانی‌ها در آبعلی و دیزین است شک نکنید که اشتباه می‌کنید. در خوزستان گرم هم جایی هست که در آن می‌توان برف‌بازی کرد و بسیار استعداد به وجود آمدن پیست حرفه‌ای را هم دارد.

28 بهمن
مطلب