تکنولوژیسبک زندگی

چند روز پس از رونمایی از بی‌ام‌دبلیو ۲۲۰I در ایران، رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته است سومین هیات تجاری آلمانی به ایران آمده و می‌خواهد با توجه به اولویتی که به عنوان کشور حفظ کننده رابطه در دوره تحریم از نظر ایران دارد، به دنبال حضو پر

12 آبان
خبر