تکنولوژیسبک زندگیسرگرمی

هفته گذشته را شاید بتوان هفته بود و نبود تلگرام نام گذاری کرد. حالا خبر رسیده است که جلسه‌ای چهارشنبه فردا قرار است به همین دلیل برگزار شود تا تکلیف این نرم‌افزار در ایران مشخص شود.

5 آبان
خبر