سبک زندگی

استاندارداهای جهانی تخت‌خواب
عرض استاندارد تخت یک نفره بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر است. افراد چاق یا کسانی که موقع خواب حرکت بیشتری می‌کنند، بهتر است تخت‌خواب عریض‌تری را انتخاب کنند.

30 مهر
مطلب