سبک زندگی

کیتی پری که معرف حضورتان است؟ او به خاطر پوست زیبایش همیشه تحسین برانگیز بوده است. مجله زیبایی Elle از او پرسیده که راز این شفافیت پوست چیست. 

28 مهر
مطلب